Jaka jest różnica między obrotem walutowym a obrotem giełdowym?

1. Waluta walutowa to 5 x 24-godzinny rynek handlowy, a obrót giełdowy może być prowadzony tylko w określonym okresie dnia

2. Handel walutowy przyjmuje tryb T + 0, który może być dwukierunkowy, podczas gdy akcje są t + 1 i mogą tylko kupić, ale nie w dół

3. Celem inwestycji na rynku walutowym jest gospodarka międzynarodowa, podczas gdy celem inwestycji giełdowych są wyniki spółek notowanych na giełdzie

Was this article helpful?

1 out of 1 found this helpful