อะไรคือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อขายหุ้น

สงวนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น 5x24 ชั่วโมงการซื้อขายในตลาดหุ้นจะดำเนินการในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของวัน

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะดำเนินการในรูปแบบ T และ 0 แต่หุ้น T-1 และไม่สามารถซื้อหรือขาย

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการลงทุนในหุ้นเป้าหมายประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียน

Was this article helpful?

1 out of 1 found this helpful