Mối quan hệ giữa thị trường đô-la Mỹ và giá dầu thô là gì?

Thật ra, d ầu thô là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ đồng đô-la Mỹ. hôm nay, tôi muốn nói về mối quan hệ giữa tỷ đô-la thị của Mỹ và giá của dầu thô.

1. Dầu hỏa thô là một trong những hàng vật chất quan trọng nhất trên thế giới. giá của dầu thô luôn luôn gắn liền với giá trao đổi của đô-la Mỹ, và sản phẩm và giá trị của nó cơ bản được định đoạt bằng đô-la Mỹ, vì vậy mà đồng đô-la của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng tới giá dầu thô.Các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong các cuộc đời 70Nđã tăng giá dầu của OPEC quốc tế, kèm theo một s ự giảm trầm trọng của đô-la Mỹ.Điều này phản ánh sự giảm giá của đồng đô-la như một đơn vị giá trị dầu.Nguyên dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ cơ bản giữa nhu cầu và nhu cầu.Sự bất thường của giá dầu thô bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác với chính trị, kinh tế và thời tiết.


Hai. Mối quan hệ giữa dầu thô và đô-la Mỹ khác với quan hệ của vàng và đô-la Mỹ.Giá vàng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ trao đổi của đô-la Mỹ.Giá dầu thô và giá của đô-la Mỹ phản ánh một mối quan hệ tương tác.Sự gia tăng giá dầu thô s ẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, người tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.Áp suất lạm phát do giá dầu thô tăng lên sẽ gây áp lực giảm giá cho đô-la Mỹ, và hậu quả trực tiếp của việc giảm giá của đô-la Mỹ là giá dầu thô của đồng đô-la Mỹ cũng sẽ tăng theo mức độ tương tự.

Ba. Theo dự đoán của các chuyên gia, tỉ số tương quan giữa giá dầu thô và giá trao đổi đồng đô-la là'0.7', tức là giá dầu giá cao thường xuất hiện đồng thời với giá nhỏ của đồng đô-la.Một trong những biểu hiện chính nhất của sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu hiện tại là Hoa Kỳ có mô hình lỗ gấp đôi của lỗ hổng lớn trong thâm hụt tài chính và thâm hụt trong tài khoản chính chính. Và đồng đô-la Mỹ có xu hướng giảm giá đáng kể trong thời gian vừa dài.Nếu dự đoán về sự khấu hao của đô-la Mỹ không thể bị loại bỏ, thì dự đoán giá trị dầu thô quốc tế cao sẽ tiếp tục.

Những điều trên đây là về mối quan hệ giữa tiền trao đổi đồng đô-la Mỹ và giá dầu thô, tôi tin là anh có chút hiểu biết~

Chủ nhật: nội dung của bài báo này (bao gồm cả văn bản, ảnh và nội dung) là từ sự đóng góp của người dùng cộng đồng, quan điểm của bài báo này không đại diện cho vị trí và quan điểm của trang web này; nếu có bất cứ thông tin sai hay bất cẩn xâm phạm quyền lợi của bạn, hãy liên lạc để thông báo, và chúng tôi sẽ sửa hay xóa nó càng sớm càng tốt sau khi kiểm tra tình hình!

Was this article helpful?

0 out of 0 found this helpful