Hiểu tiền ngoại lai

Nếu bạn nhớ hai điểm sau, thì sẽ dễ dàng hiểu được tiền tệ sau:


1. Trước là tiền tệ cơ bản


2. Giá trị của tiền tệ cơ bản luôn nằm trong 1


Trong vai trò lãnh đạo của thị trường ngoại giao, đồng đô-la Mỹ thường được sử dụng làm tiền tệ cơ bản trong kinh thị trường ngoại giao.Khi đồng đô-la Mỹ được sử dụng làm tiền tệ cơ bản, bạn có thể nghĩ tới thị trường ngoại giao như là giá trị của một đô-la trong một loại tiền tệ khác.


Khi đồng đô-la Mỹ được sử dụng làm tiền tệ cơ bản, nếu tỷ lệ ngoại giao tăng lên, có nghĩa là đô-la Mỹ sẽ tăng giá trị và đồng thời giảm giá so với một loại tiền tệ khác của đô-la Mỹ.Sự tăng vọt trong đề nghị cho thấy bây giờ đồng đô-la Mỹ có thể đổi lấy nhiều tiền tệ hơn trước.


Tiền tệ cơ bản không phải là đôi tiền tệ chính của đô-la Mỹ


Ngoài đồng đô-la Mỹ, tiền tệ cơ bản cũng có thể là bảng Anh (GBP) hay là đô-la Úc (AUD) hay là Ô.Khi đồng đô-la Mỹ không được sử dụng làm tiền tệ cơ bản, sự gia tăng của giá trị được đánh giá cho thấy sự giảm giá của đồng đô-la Mỹ, và số tiền khác mà đồng đô-la Mỹ có thể mua còn thấp hơn trước đây.


Nói cách khác, sự tăng giá trị của một loại tiền tệ chỉ ra sự đánh giá của tiền tệ cơ bản, trong khi sự giảm giá của một loại tiền tệ chỉ ra sự giảm giá của tiền tệ cơ bản.


Giao hoán đổi


Nếu đồng đô-la Mỹ không nằm trong cặp tiền tệ, nó là một cặp tiền tệ ngang nhau.


Giá bán, giá mua và chia sẻ


Giống như các thị trường khác, tiền thị trường ngoại giao gồm giá thầu và yêu cầu.Sự khác nhau giữa giá mua và giá bán là khoảng bao quát, và người chia bài được lợi nhuận nhờ khoảng cách.


 Giá bán (giá thầu)Là giá bán tiền tệ cơ bản;


Hỏi giáĐó là cái giá phải trả để mua tiền tệ cơ bản.


Khoảng cách này là sự khác nhau giữa giá bán và giá mua, được dùng làm chi phí giao dịch.Trong thị trường ngoại giao, độ phát triển sẽ khá thấp so với các thị trường khác, điều đó làm cho giao dịch có giá trị hơn so với các giao dịch với các biến đổi nhỏ hơn.


Chấm là gì?


Đồng tiền trao đổi thường xuyên thay đổi và có "điểm" như là đơn vị tính toán.Một điểm là vị trí thứ tư sau số thập phân, hoặc 1=. của 1. 100.


Số tiền cuối cùng của giá trao đổi được gọi là điểm. Ví dụ, 0.10 trong USD/ JPEG 114Yên là ngoại lệ cho tất cả các tiền tệ lớn, với điểm này là số thập phân thứ hai.

    Was this article helpful?

    0 out of 0 found this helpful